Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

- zaburzenia nastroju
- przezwyciężanie trudności w kontaktach z rówieśnikami
- nauka radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami
- i impulsywnością
- pomoc w problemach szkolnych i wychowawczych
- przezwyciężanie trudności i rozwiązywanie konfliktów
- z rówieśnikami
- stres i lęk
- konsultacje wychowawcze dla rodziców
- praca nad konkretnymi zaburzeniami