Terapia dorosłych

Terapia dorosłych

- depresja ,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nastoju,
- przezwyciężanie trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
- zwiększanie poczucia własne wartości,
- problem z kontrolą złości,
- problemy w relacjach,
- pokonywanie dolegliwości psychosomatycznych,
- kryzysy życiowe