Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

- zaburzenia nastroju
- przezwyciężanie trudności w kontaktach z rówieśnikami
- nauka radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami
- i impulsywnością
- pomoc w problemach szkolnych i wychowawczych
- przezwyciężanie trudności i rozwiązywanie konfliktów
- z rówieśnikami
- stres i lęk
- konsultacje wychowawcze dla rodziców
- praca nad konkretnymi zaburzeniami

Terapia dorosłych

Terapia dorosłych

- depresja ,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nastoju,
- przezwyciężanie trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
- zwiększanie poczucia własne wartości,
- problem z kontrolą złości,
- problemy w relacjach,
- pokonywanie dolegliwości psychosomatycznych,
- kryzysy życiowe